Bücher

Buch Da Sein Erkennen Lieben.png
Da sein, Erkennen, Lieben

Thay Phap Nhat

Der buddhistische Mönch Thay Phap Nhat nimmt uns mit in eine Welt voller Frieden und Liebe, jenseits von Freude und Leid, jenseits von Geburt und Tod. Diese Welt liegt direkt hier und jetzt vor unseren Augen! Die Tür zu dieser Welt führt durch unser eigenes Bewusstsein, durch unser einfaches Da sein und durch das Erkennen der Wunder in diesem gegenwärtigen Moment.

Taschenbuch 9,99 EUR
eBook 4,99 EUR
Nach Hause kommen Cover 4 Vorderseite.jp
80 Botschaften auf deinem Weg nach Hause
Eine Reise zum spirituellen Erwachen
Hardcover 12 EUR
Autor: Thay Phap Nhat
Verlag: Dharma-Lichtung e.V.

"Indem wir nach Hause kommen, kehren wir zu unserem wahren Ursprung zurück. Alle Wesen manifestieren sich aus diesem Ursprung heraus und kehren wieder dorthin zurück. Wenn wir in unserem wahren Zuhause leben können, sind wir mit allen Wesen verbunden, denn am Ort unseres Ursprungs sind wir alle eins, wir verweilen in einem Zustand ewiger Einheit."

Mot Minh Cover neu vorne.jpg
Cô đơn, một mình và giác ngộ
Bình giảng kinh người biết sống một mình

​Pháp Nhật
Hardcover 12 EUR

"Người một mình có thể lắng nghe sâu và chân thành được cũng bởi vì người một mình có khả năng xa lìa mọi uế nhiễm, như lá sen có thể đón nhận những hạt nước nhưng lại không dính mắc."

                                           - Pháp Nhật -

Chua Lanh Cover vorne.jpg
​Nghệ thuật của sự chữa lành
Tác giả: Pháp Nhật
Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V.
Hardcover 12 EUR

"Mỗi người trong chúng ta ai cũng có khả năng tự chữa lành hết, đó chính là món quà lớn nhất mà vũ trụ tặng cho mỗi người. Nhưng có lẽ đã lâu rồi chúng ta không sử dụng món quà "tự chữa lành" này của cơ thể. Tôi tin tưởng bạn đang khỏe mạnh, tôi tin tưởng vào sự tự chữa lành tuyệt vời của cơ thể bạn."

                                           - Pháp Nhật -

Love and Light for You vorne.jpg
Love and Light for You
Những thông điệp yêu thương và trí tuệ

Tác giả: Pháp Nhật
Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V.
Hardcover 12 EUR

"Bạn thức dậy và nhớ rằng hôm nay bạn có thêm một ngày mới để sống, để yêu thương, để biết ơn cuộc đời. Chỉ như vậy thôi là bạn có nhiều hạnh phúc lắm rồi! Và cách để luôn yêu thương, biết ơn cuộc đời này là sống thảnh thơi. Bạn phải dồn tất cả năng lượng sống của bạn vào từng khoảnh khắc bây giờ và ở đây."

                                           - Pháp Nhật -

Vuong Cuoc Cover neu vorne.jpg
Vương cuốc của giây phút hiện tại
Tác giả: Pháp Nhật
Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V.

Quyển sách này giúp cho thiêu nhi nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống và trải nghiệm những điều mầu nhiệm khi sống với đôi mắt tươi và tâm có sự trọn vẹn nhận biết.

Hardcover 12 EUR