top of page

Veranstaltungen

Alle Veranstaltungen sind auf Spendenbasis.

Bevorstehende Veranstaltungen

 • Thiền cho người mới bắt đầu (online)
  Thiền cho người mới bắt đầu (online)
  Mehrere Termine
  Sa., 02. März
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  02. März 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  02. März 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  Học thiền trọn vẹn nhận biết với sư cô Tịnh Ân
 • Thiền căn bản (online)
  Thiền căn bản (online)
  Mehrere Termine
  Mi., 06. März
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  06. März 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  06. März 2024, 19:00 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  Học thiền trọn vẹn nhận biết với sư cô Tịnh Hạnh
 • Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Mehrere Termine
  Do., 07. März
  Zoom
  07. März 2024, 18:00 – 19:00
  Zoom
  07. März 2024, 18:00 – 19:00
  Zoom
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Mehrere Termine
  Do., 07. März
  Finsterwalde
  07. März 2024, 18:00 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  07. März 2024, 18:00 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Thiền là tâm Phật - cho thiền sinh trên 16 tuổi
  Thiền là tâm Phật - cho thiền sinh trên 16 tuổi
  Fr., 08. März
  Finsterwalde
  08. März 2024, 17:00 – 10. März 2024, 16:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  08. März 2024, 17:00 – 10. März 2024, 16:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Khóa thiền với Ni Sư Thích Nữ Thuần Quán
 • Khóa Tu Lễ Phục Sinh
  Khóa Tu Lễ Phục Sinh
  Sa., 30. März
  Finsterwalde
  30. März 2024, 15:00 – 01. Apr. 2024, 16:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  30. März 2024, 15:00 – 01. Apr. 2024, 16:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Khóa thiền với sư cô Tịnh Hạnh ở thiền viện Pháp Quang
 • Unsere Emotionen verstehen
  Unsere Emotionen verstehen
  Sa., 27. Apr.
  Hamburg
  27. Apr. 2024, 10:00 – 17:00
  Hamburg, Rentzelstraße 10A, 20146 Hamburg, Deutschland
  27. Apr. 2024, 10:00 – 17:00
  Hamburg, Rentzelstraße 10A, 20146 Hamburg, Deutschland
  Meditationsseminar mit Schwester Tinh Hanh und Schwester Tinh Ngoc
 • Thấu Hiểu Cảm Xúc
  Thấu Hiểu Cảm Xúc
  So., 28. Apr.
  Hamburg
  28. Apr. 2024, 10:00 – 17:00
  Hamburg, Rentzelstraße 10A, 20146 Hamburg, Deutschland
  28. Apr. 2024, 10:00 – 17:00
  Hamburg, Rentzelstraße 10A, 20146 Hamburg, Deutschland
  Ngày thiền tập với sư cô Tịnh Hạnh và sư cô Tịnh Ngọc
Alle Veranstaltungen sind auf Spendenbasis.
bottom of page